Algemeen   ANBI-informatie

Stichting Plas & Plus


Doelstelling


Stichting Plas & Plus is een initiatief van Frits Gompen en wordt bestuurd door drie onafhankelijke bestuurders. De stichting heeft ten doel "het ondersteunen van kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappeljke of het algemeen nut beogende instellingen en personen die algemeen nut beogende activiteiten ontplooien, in het bijzonder het bevorderen van de (kamer-)muziekcultuur in Nederland door het stimuleren van jong muziektalent, muziekorganisaties en publiek”.

Fiscale Erkenning

De stichting is door de fiscus erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat over uw bijdragen aan de stichting geen schenkingsrechten verschuldigd zijn.  Ook zijn bijdragen (ook als u die doet naar aanleiding van het tuinconcert) binnen de door de fiscale regelgeving gegeven grenzen, als gift aftrekbaar zijn van uw inkomen voor de inkomstenbelasting. Om uw gift aan te tonen kunt deze het beste giraal doen op bankrekening NL 86 ABNA 59.67.69.881 t.n.v. Stichting Plas & Plus te Rotterdam. 

Wij informeren u graag over de fiscale mogelijkheden om uw bijdrage geheel aftrekbaar van de inkomstenbelasting te laten zijn.

Activiteiten

Stichting Plas & Plus ondersteunt en stimuleert jong toptalent in de klassieke muziek o.a. door:

- het produceren en/of organiseren van concerten op eigen podia of op podia van derden

- het produceren van CD-s en andere geluids- en beeldopnames

- het vertegenwoordigen van jonge musici met het doel hen te laten optreden tijdens concerten van derden

- het geven van begeleiding, coaching en financiële ondersteuning voor muzikale en educatieve projecten

- het in stand houden van een website die als portal voor dit talent fungeert.

Stichting Plas & Plus werkt nauw samen met Stichting Gagliano - StrijkinstrumentenFonds.  Deze stichting verwerft strijkinstrumenten in beheer of eigendom en stelt die ter beschikking aan getalenteerde jonge klassieke musici.  Zie verder onder Instrumenten op deze website.

Stuur voor nadere informatie een mail naar info@tuinconcert.nl.