TUINCONCERT - hoe meldt u zich aan?

 

U kunt het Tuinconcert alleen bezoeken na aanmelding vooraf.  Stuur hiervoor een email aan frits@gompen.nl met als onderwerp "aanmelden tuinconcert 2022".  Vermeld aub met hoeveel personen u wilt komen.  U krijgt uiterlijk 8 Mei een bevestiging indien u zich vóór die datum aanmeldt.

Uw geheel vrijwillige, maar voor de musici broodnodige, bijdrage kunt u op de dag zelf ter plekke contant betalen.  Maar het voorkomt een rij bij de toegang wanneer u van te voren uw bijdrage overmaakt naar NL86 ABNA 0596 769 881 ten name van Stichting Plas en Plus, o.v.v. uw naam en bijdrage jong talent.

Stichting Plas en Plus is een culturele instelling met ANBI erkenning.  U kunt uw vrijwillige bijdrage binnen de geldende fiscale regels aftrekken voor de inkomstenbelasting.  Giften van €100 of meer kunnen desgewenst schriftelijk worden bevestigd.