Stichting Gagliano - StrijkinstrumentenFonds Nederland

 

Stichting Gagliano – Strijkinstrumentenfonds Nederland wil een bijdrage leveren aan de instandhouding en versterking van de klassieke muziekcultuur in Nederland. De stichting doet dat door strijkinstrumenten -violen, alten en celli en strijkstokken- in bruikleen te geven aan veelbelovende conservatorium studenten in Nederland (of Nederlandse studenten aan een buitenlands conservatorium) en leerlingen van een jong talenten klas. De stichting is een initiatief van Frits Gompen die op verschillende manieren jong talent in de klassieke muziek ondersteunt. De stichting is door de fiscus erkend als goede doel stichting (ANBI-status) en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.
 
De instrumenten verwerft de stichting in eigendom of in bruikleen. In het laatste geval blijft het instrument eigendom van de huidige eigenaar. Veelal betreft het instrumenten die al lang “in de familie” zijn maar op dit moment niet bespeeld worden. Eigenaren realiseren zich dat het beter is voor een instrument dat het bespeeld wordt en zoeken een betrouwbare gebruiker. Het instrument kan, met een korte wachttijd, te allen tijde door de eigenaar teruggevraagd worden. De werkwijze van de stichting is gericht op een zorgvuldige behandeling van het instrument. In eerste instantie wordt beoordeeld of het instrument gezien onderhoudstoestand, klank en speelkwaliteiten in aanmerking komt. De stichting maakt daartoe gebruik van vioolbouwers/experts en beroepsmusici met opleidingservaring. Het instrument wordt regelmatig door een expert geïnspecteerd, wordt getaxeerd en is goed verzekerd. De onderlinge afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst.
 
De gebruiker is een student aan een Nederlandse conservatorium of jong talenten klas, die een professionele muziekcarriere ambieert. Naast studenten aan de hoofdopleiding kunnen ook veelbelovende studenten aan de vooropleiding/jong talent klas in aanmerking komen wanneer het voornemen bestaat beroepsmusicus te worden. De bruikleenperiode eindigt bij het beëindigen van de studie, in het algemeen na afloop van de bachelor- of master-fase. De afspraken worden vastgelegd in een bruikleenovereenkomst die beoogt dat het instrument zorgvuldig behandeld wordt. Juist voor muziekstudenten die een snelle ontwikkeling doormaken, is de aanschaf van een instrument geen aantrekkelijke propositie en past een tijdelijke bruikleen veel beter.
 
Wilt u Gagliano – StrijkinstrumentenFonds Nederland steunen? 
Dat kan met een gift: die is vanwege de ANBI-status van de stichting vrijgesteld van schenkingsrechten. Wij overleggen gaarne over een fiscaal aantrekkelijke vorm. De stichting heeft ook een erkenning als Culturele Instelling.  Daardoor is 125% van een gift aftrekbaar van de inkomstebelasting.  Als u €500 als gift aan Gagliano ten goede laat komen, kost u dat minder dan €200 (bij 50% belastingdruk). Ook kunt u in overleg met de stichting zelf een instrument verwerven en dat in bruikleen geven. Of, uiteraard, een instrument dat al in uw bezit is in bruikleen geven.
 
Bent je als muziekstudent op zoek naar een strijkinstrument? Misschien is er bij de stichting een instrument beschikbaar dat goed bij je past, misschien heb je een instrument op het oog en kan de stichting je helpen door het instrument aan te schaffen en in bruikleen te geven. Neem contact op met de stichting.
 
 
Voor vragen en informatie:
Frits Gompen, 010-4221002,
frits@gompen.nl
 
Bankrekening NL21ABNA040.94.03.911