instrumentenfonds   aanvraagformulier   ANBI-informatie

 STICHTING GAGLIANO - STRIJKINSTRUMENTENFONDS NEDERLAND

AANVRAAG FORMULIER
 
Het indienen van een aanvraag
Wanneer je een aanvraag indient vragen we veel informatie. We hopen daarmee een goed beeld te krijgen van je muzikale activiteiten, niveau en financiële mogelijkheden en daarmee een goede selectie te maken.
De volgende punten zijn belangrijk en moeten in je aanvraag onderbouwd zijn:
1.        je bent van plan professioneel musicus te worden
2.        je studeert in de vooropleiding of voltijdstudie aan een Nederlands conservatorium (stuur copie inschrijvingsformulier mee)
3.        je huidige muzikale activiteiten vinden hoofdzakelijk in Nederland plaats en omvatten naast je studie deelname aan masterclasses, summercourses, festivals, concoursen, bijzondere lessen, orkesten, ensemblespel etc.
4.        je muzikale activiteiten en ontwikkeling blijken uit je CV en meegezonden aanbevelingsbrieven (2 of meer); geef goed inzicht in je studieverloop, opleiding, masterclasses, cursussen, concoursen, orkesten/ensembles, solistische optreden etc.
5.        je hebt een duidelijke motivatie voor een ander instrument: noodzaak, huidige situatie, verwachting ander instrument, beperking eigen middelen, eigen fondsenwerving
6.        je hebt geen instrument van voldoende kwaliteit tot je beschikking en verkeert niet in de financiële positie zelf een instrument aan te schaffen
 
Je aanvraag bestaat uit de volgende documenten (stuur alles electronisch naar gagliano@tuinconcert.nl):
1.        onderstaand aanvraagformulier
2.        CV, motivatiebrief, kopie inschrijvingsformulier, kopie paspoort, en pasfoto
3.        aanbevelingsbrieven van professionele musici
4.        kopie laatste belastingaangifte, of recent overzicht Informatie Beheer Groep
 
Een gesprek met de aanvrager maakt deel uit van de aanvraagprocedure. Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen.
 
Persoonsgegevens
 
Naam: ...................................................................................................M / V
                                                                                             
Adres: .......................................................................................................................
 
Postcode: ................................................ Plaats: ..................................
 
Telefoonnummer(s): .............................................................................
 
E-mail: ..................................................................................................
 
Geboortedatum: ..............................................................................
 
Geboorteplaats:..............................................................................
 
Nationaliteit: ..................................................................................
 
Sofinummer (Burger Service Nummer): .........................................
 
Gewenst instrument: ........................................................................
 
 
Aanvraagformulier en overige documenten opsturen naar:
gagliano@tuinconcert.nl
Voor vragen: Frits Gompen, 010-4221002